fredag 15. februar 2019

GLOBALISERING 4.0 ≈ SOSIALISME?


Our global system has spun out of control! 
Slik konkluderer World Economic Forum etter sin årlige samling i Davos. 
WEF, som huser rundt tusen av verdens mektigste kapitalister og globale selskaper, erkjenner at det globale systemet er ute av kontroll. Mangel på kontroll omfatter i følge WEF fem hovedområder; det økologiske system – det økonomiske system – det teknologiske system – det sosiale system og det politiske system.  
WEF advarer mot at USAs dominans i verdensøkonomien med sin petrodollar svekkes for hver dag til fordel for kinesiske yuan og russiske rubler, begge med forankring til en gullstandard.

I følge WEF er ulikhet den største trusselen mot det globale systemet. Ulikhet i inntekt, formue, materielle levekår og i politisk makt. Bare i løpet av 2018 ble 82 prosent av all ny formue beslaglagt av en prosent av verdens rikeste. FNs mål om å utrydde all fattigdom innen 2030 er forlatt. I stedet øker ekstrem fattigdom og nær halvparten av alle mennesker på jorda er nå prisgitt naken nød dersom det skulle inntreffe en feilslått avling eller et behov for medisiner (ref. Verdensbanken).

Men WEF har også noen forslag til løsninger, løsninger som sjokkerer eller begeistrer avhengig av det sosiale, politiske ståsted. Her følger et lite utdrag av de viktigste forslagene til et nytt globalt system, kalt GLOBALISERING 4.0:

§ Det globale systemet bør være basert på felles interesser som for eksempel å bekjempe den voksende klimakrisen og reduksjonen av artsmangfoldet. Det krever en global styring som forutsetter et langt sterkere samarbeid mellom verdens land.

§ All produksjon må underlegges bærekraftige disposisjoner, også selv om det skulle gå på bekostning av personlig profitt! I de siste tre tiårene har vårt globale økosystem mistet opptil en fjerdedel av verdien det kan gi. Vi kan ikke la det nedbrytes ytterligere.

§ Vi må sørge for at GLOBALISERING 4.0 blir mer inkluderende. Enkeltpersoner kan nok være i stand til å skaffe mer rikdom ved blindt å forfølge sine egne interesser (les profittmotiver), men i samfunnets interesse må vi sørge for at ingen blir etterlatt. Det betyr et fornyet fokus på omfordelende politikk og beskatning!

§ Kvinners deltakelse i samfunnet og i de politiske maktsentra må økes betraktelig. Vi må sørge for at mennesker, såvel som alle arter, har forrang over maskiner.

§ WEF krever at vårt fremtidige globale system må være mer moralsk basert, det må bekjempe korrupsjon og makthegemonier. Elitene må bli mer troverdige rollemodeller og skape en re-moralisering av GLOBALISERING 4.0!

Sjokkere eller begeistre? Alle nyliberalister med sitt religiøse forhold til kapitalismen må gå i sjokk siden WEFs forslag er som en kopi av et sosialistisk partiprogram.
Det viktigste er dog at verdens økonomiske og politiske maktelite synes å ha våknet opp til dagens virkelighet, og konkluderer: 
Perhaps no other moment in human existence has been as crucial as this one. The destiny of our planet and our civilization now rests on our shoulders.